Bedrijfshulpverlening

Als werkgever bent u verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren binnen uw organisatie. Echter, de wet- en regelgeving rondom bedrijfshulpverlening is sterk aan verandering onderhevig. De arbowet geeft nog slechts globale aanwijzingen over bedrijfshulpverlening.

Omdat iedere organisatie anders is, vraagt bedrijfshulpverlening om maatwerk en hierin kan Sterq u ondersteunen. Zo kunnen wij voor u:

  • BHV-ers opleiden. BHV-ers worden getraind in brandbestrijding, EHBO en evacuatie). Het aantal BHV-ers en het deskundigheidsniveau worden vastgesteld op basis van de RI&E. De BHV-opleiding wordt in principe in-company verzorgd.
  • Een bedrijfsnoodplan opstellen.Bedrijfsnoodplannen worden opgesteld conform de geldende NEN-norm.
  • Ontruimingsoefeningen begeleiden.Deze oefeningen kunnen bestaan uit deel of volledige ontruimingen.
  • Een BHV-scan uitvoeren.De scan brengt in kaart waar u staat op de gebieden organisatie, vaardigheden, middelen en brandveiligheid.

Wilt u meer informatie? Klik dan hier, vul uw gegevens in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.