Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. In het heden, bijvoorbeeld ter voorkoming van ongevallen, maar ook voor de toekomst, bijvoorbeeld ter voorkoming van beroepsziekten zoals lawaaislechthorendheid, kanker door asbest, ziekten als burnout en overspanning door het werk, RSI/KANS en andere overbelastingsyndromen door het werk, contacteczeem door (toxische) stoffen op het werk. De lijst van door het werk veroorzaakte aandoeningen lijkt eindeloos lang en als de aandoening eenmaal aanwezig is, is de kans op langdurig verzuim vaak ook erg groot. Wat dit betekent voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en de kosten voor de organisatie van het eventuele verzuim is elders op deze site te lezen. Het moge duidelijk zijn dat ‘voorkomen beter is dan genezen’. Gelukkig is dit voorkomen van al deze risico’s op het werk voor een groot deel mogelijk. Er is een instrument ontwikkelt dat branche specifiek kan worden ingezet en dat is de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Als u gebruik maakt van dit instrument (overigens een wettelijke verplichting) dan bent u veel ellende een stap voor en kunt u veel van uw medewerkers onnodig leed besparen en de organisatie behoeden voor een vaak extreme kostenpost in de toekomst. Met andere woorden de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers wordt erdoor vergroot en het bedrijfsrendement gaat er op de lange termijn door omhoog.

De RI&E is de basis voor een goed doordacht en nauwkeurig uitgewerkt preventief arbeidsomstandighedenbeleid. In feite is een RIE is een bedrijfsonderzoek naar situaties en omstandigheden die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kunnen bedreigen. U kunt daarbij denken aan gevaarlijke stoffen, maar ook aan lawaai of werkdruk. De RIE is geen doel op zich maar een middel om de arbeidsomstandigheden en de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Uitganspunt is daarbij dat de RIE is afgestemd op (de specifieke risico’s van) uw organisatie.

Wilt u meer informatie over de RIE, klik dan hier, vul uw gegevens in en wij nemen zsm contact met u op.