Werkplekonderzoek

In een werkplekonderzoek worden de volgende factoren geïnventariseerd en beoordeeld: werktaken, werkdruk, werktijden, werkhouding en de werkplek (ergonomie). De beoordeling van deze factoren bestaat uit de analyse van de uitkomsten van een ingevulde enquête, een interview met de betreffende medewerker en een bedrijfsbezoek van onze adviseur. De uitkomsten van deze beoordeling worden weergegeven in een stoplichtmodel en ingedeeld in drie gradaties van ernst in risico om eventuele klachten te ontwikkelen of in stand te houden. Deze opzet is geschikt om na te gaan welke factoren het meest belastend zijn voor de betreffende medewerker om zodoende in de advisering gericht adviezen te kunnen geven.

Ter plekke zal de betrokken medewerker worden geïnstrueerd ten aanzien van de werkhouding en het op juiste wijze instellen en inrichten van de werkplek. Van het werkplekonderzoek wordt een rapportage opgemaakt. Deze rapportage wordt verstuurd aan betrokken medewerker en aan de werkgever.

Wilt u meer informatie over een werkplekonderzoek?

Klik dan hier, vul uw gegevens in en wij nemen zsm contact met u op.