De organisatie

Zoals u hebt kunnen lezen onder ‘de organisatie’ is het scheppen van de juiste cultuur een belangrijke voorwaarde om tot topprestaties te kunnen komen. Uw organisatie kan hiermee een hoge mate van excellentie bereiken.

Lichaam en geest

Grote prestaties vragen wel om een goede gezondheid van lichaam en geest. Dat spreekt misschien voor zich, maar ook met gezondheid moet proactief worden omgegaan. Met andere woorden mensen zouden hun eigen gezondheid moeten managen. Dit gebeurd helaas nog steeds te weinig. Zolang mensen klachtenvrij zijn gedragen ze zich en eten en drinken ze vaak nog veel te ongezond. Of ze trainen 3 maanden, voelen zich weer wat beter en hebben de rest van het jaar geen tijd om met hun gezondheid bezig te zijn. Vaak komen mensen dan pas weer in beweging als zich een aantal jaar diverse kleine klachten hebben opgestapeld. Dat is uiteraard rijkelijk laat en de klachten beinvloeden in die periode de prestaties in negatieve zin.

Er zijn tal van factoren die invloed hebben op de motivatie om preventief aan de slag te gaan met de eigen gezondheid. Bijvoorbeeld de medewerker wil gezond blijven voor zijn/haar kinderen of een nabij familielid is op te jonge leeftijd aan een hartaanval gestorven. Maar ook reclamecampagnes gericht op het bevorderen van de gezondheid maken mensen geleidelijk steeds meer bewust van het belang van een goede gezondheid. Als mensen zich geleidelijk bewust worden van het belang actief met hun gezondheid bezig te zijn, hebben ze handvatten nodig hoe dit te doen. Ook hebben ze kennis nodig van de factoren die het meeste bijdragen aan een goede gezondheid.

Om medewerkers bewuster te maken van hun eigen gezondheid en concrete handvatten in handen te geven hoe hier verbeteringen in kunnen worden aangebracht, begeleid Sterq medewerkers niet alleen als zij ziek zijn, maar ook preventief. Daarbij geven wij aandacht aan de volgende gebieden:

  • balans werk en persoon
  • gezond gedrag
  • gezonde levensstijl
  • gezonde werkomstandigheden
  • goede werkrelaties

Wij doen dit in goed overleg met de werkgever en het spreekt voor zich dat wij daarbij de privacy van de medewerker respecteren. Op deze wijze blijven de medewerkers in topconditie om topprestaties te kunnen leveren.