De organisatie

Een organisatie is niet alleen een gebouw waar in wordt gewerkt. Een organisatie heeft een ziel, een eigen identiteit, een eigen cultuur. Deze cultuur wordt in eerste instantie door de directie bepaald en gedragen. Dit gebeurt door het vormen van een visie en het uitdragen hiervan met behulp van een strategie.

Cultuur

De cultuur heeft een grote invloed op het gevoel van de medewerkers om erbij te willen horen, op de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. Een sterke sociaal spirituele cultuur zorgt er voor dat medewerkers zich proactief op zullen stellen en daardoor top prestaties kunnen bereiken.

In een negatieve, reactieve cultuur overheerst de angst om gestraft te worden en zullen medewerkers eerder negatieve stress ervaren dan in een proactieve cultuur. De gezondheid van de medewerkers kan dus door de organisatie negatief of positief beïnvloed worden. Zowel voor de gezondheid van de medewerkers als voor de prestaties van de organisatie is het daarom van belang voldoende aandacht te geven aan het scheppen van de juiste cultuur.

Human Connection

Vanuit bovenstaande gedachtegang heeft Sterq haar krachten gebundeld met het organisatieadvieskantoor Human Connection. Door deze samenwerking zijn wij in staat om op een unieke wijze invulling te geven aan het begrip gezondheidsmanagement.