Visie op mens en management

Waarom is een gedreven mens minder vaak arbeidsongeschikt? Dit heeft te maken met de behoeftes van de mens. Als die behoeftes optimaal worden ingezet zal dat een optimale energie en kracht geven. Daarbij moet uiteraard de balans in werk en privé-leven goed in de gaten worden gehouden om ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven presteren. De organisatie die hier oog voor heeft zal de mate van betrokkenheid van haar medewerkers zien groeien.

Om het optimale uit iemand te halen is het van belang op de juiste wijze naar de mens te kijken en ervoor te zorgen dat elke werknemer in staat wordt gesteld buitengewone dingen te realiseren. Doordat dit niet altijd gebeurd worden mensen onderbenut. Kennis is macht zegt men en dat is ook zo. Kennis van de werknemer en van de organisatie kan ervoor zorgen dat beiden een ideale verstandhouding met elkaar hebben en elkaar optimaal weten te benutten. Dit leidt tot maximaal rendement voor beiden. Kennis op het gebied van de mens en de organisatie is dus van groot nut. De medewerker en de organisatie moeten dus in elkaar geïnteresseerd zijn en blijven (niet alleen bij aanname) en moeten met elkaar meegroeien. Er zijn daarbij twee manieren om kennis te vergaren.

Weten door meten (vragen en onderzoek doen) en weten door te begrijpen (analyseren, combineren van bestaande en nieuwe kennis, concluderen). Sterq leert zo uw organisatie kennen en helpt u met deze kennis uw organisatie gezond te houden.

De mens heeft basis behoeftes (d.w.z. de behoeftes om te overleven, zoals voeding en bescherming) en de fundamentele behoeftes (existentiële bevestiging en het creëren en veilig stellen van een toekomst). Daarnaast bestaan er variabele behoeftes. Een goede arbozorg houdt rekening met deze behoeftes van de mens omdat ze ten grondslag liggen aan de drijfveren van de werknemer. Als deze drijfveren worden aangesproken kunnen de kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer maximaal worden ontwikkelt.

Uiteindelijk zijn het de menselijke kwaliteiten en vaardigheden die de drijfveren zijn voor succes. De directie en het management zullen de juiste voorwaarden moeten scheppen om deze kwaliteiten en vaardigheden optimaal te benutten.