Visie op organisatie en cultuur

Mensen hebben behoefte aan het gevoel er bij te horen. Ze willen een symbool van een sociale identiteit, ze willen een ‘wij gevoel’ hebben. Dit kan worden bereikt door een gemeenschappelijke betekenis, basis of fundament te creëren binnen de organisatie, gebaseerd op menselijke behoeftes.

Het smeden van een sterke organisatie(cultuur) vraagt betrokkenheid. Door betrokkenheid te stimuleren kan het, vaak rijke, reservoir van kennis en ervaring in mensen worden bereikt en aangesproken. Als mensen daarentegen voelen dat hun cultuur wordt bedreigd komen er zeer sterke angstgevoelens vrij die regelmatig leiden tot agressief beschermend gedrag en/of zinloos ritueel gedrag.

Zonder een sterke sociaal spirituele cultuur wordt een organisatie nooit een lerende organisatie, want de essentiële motivatie komt uit het sociaal erbij horen en de daarbij horende identiteit. Een organisatiecultuur zal dus allereerst mensgericht moeten zijn en voortdurend moeten streven naar convergentie. De mensen binnen de onderneming moeten elkaar leren kennen en begrijpen. Het gemeenschappelijk belang moet worden gezocht en nagestreefd.

Een verlangen of een nut dat door een mens wordt nagestreefd kan de mens vrijwel alleen bereiken door interactie met anderen. Met andere woorden om zich mens te voelen en om zin aan het bestaan te geven heeft de ene mens de andere mens nodig. Je zou kunnen zeggen: ‘Ik besta omdat ik relaties onderhoud met anderen.” Dit geldt voor het individu, maar in feite ook voor de organisatie.

Als mensen onvoldoende interactie hebben binnen een organisatie en mede daardoor de betrokkenheid bij de organisatie afneemt kan problematisch verzuim (lees afwezigheid) ontstaan. Indien er geen duidelijke medische oorzaak is te duiden ligt de oorzaak van een hoog niveau van afwezigheid dan vaak in een gebrek aan vertrouwen in de cultuur van de organisatie en de uitvoering van het leiderschap (leidend tot een lage betrokkenheid bij de organisatie) en/of een hoge emotionele belasting van de werknemer. Dit hoeft overigens niet perse aan de organisatie te liggen. Het kan ook een probleem van de werknemer zijn. Wel is de communicatie tussen beiden dan niet goed. Sterq helpt bij de analyse en oplossing van dit soort problemen.

Kijk ook bijvoorbeeld eens naar: duurzame inzetbaarheid