Privacy

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de site worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u de site bezoekt, de pagina’s van de site die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze site bent verbonden. Deze gegevens worden gelogd, maar zij zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Zij zijn slechts bedoeld voor statistische overzichten. De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, worden gebruikt om dienst(en) te verlenen of om de transactie(s) uit te voeren waarom u hebt gevraagd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.