De regie

Sinds 2005 hoeft u geen contract meer hoeft af te sluiten met een arbodienst mits u wel een contract afsluit met een gecertificeerde bedrijfsarts en uw OR/personeelsvertegenwoordiging het hier mee eens is. Het grote voordeel hiervan is dat u uw arbodienstverlening kunt inrichten zoals u dat wenst (maatwerk) en dat de kosten van arbodienstverlening zullen dalen terwijl de kwaliteit kan stijgen. Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe u dat aanpakt vindt u hier.

U kunt de volgende stappen nemen:

  1. Formuleer uw visie en doelstellingen.
  2. Maak op basis van uw visie en doelstellingen uw verzuimbeleid.
  3. Zorg voor overeenstemming (directie/management/OR) over het verzuimbeleid en maak de voordelen van dit beleid voor de organisatie inzichtelijk.
  4. Bepaal wat u in huis wilt uitvoeren en wat u wilt inkopen.
  5. Nodig Sterq uit voor een gratis advies gesprek over uw (nieuwe) visie en werkwijze en hoe dit met externe deskundigheid kan worden ondersteund. Overigens kan Sterq u ook adviseren bij de bovenstaande stappen.
  6. Vraag een offerte aan bij Sterq (en desgewenst ook bij 2 andere dienstverleners).
  7. In het contract met Sterq worden de afspraken wie wat doet duidelijk vastgelegd.
  8. Evalueer jaarlijks uw verzuimbeleid en de externe dienstverlening.