Samenwerken

Voor een goede samenwerking is een goede communicatie een belangrijke voorwaarde. Het is dan ook van belang dat er heldere en ondubbelzinnige afspraken worden gemaakt hoe de verzuimbegeleiding zal worden vorm gegeven. De verwachtingen binnen uw organisatie (wie doet wat, wanneer en waarom) zullen voor een ieder duidelijk moeten zijn. Daarvoor hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Uw organisatie sluit met Sterq een contract. In dit contract staat omschreven wie welke rol op zich neemt en wie uw bedrijfsarts is. Uw bedrijfsarts is daarmee uw (externe) deskundige adviseur voor uw gezondheid- en verzuimbeleid.

Uw preventiemedewerker is de centrale coördinator van uw arbobeleid. Hij of zij is de spil in uw organisatie op dit gebied.

De leidinggevende, die de medewerker het beste kent, heeft doorgaans een centrale rol in de (ziekteverzuim)begeleiding van de medewerker.

Er zullen vervolgens duidelijke werkafspraken moeten worden gemaakt tussen de directie, het management c.q. de leidinggevenden, de ondernemingsraad, personeelszaken en uw bedrijfsarts, waarbij ieder haar taken en verantwoordelijkheden kent.