Wanneer Sterq

U kiest voor Sterq als u:

  • zelf de regie wilt voeren
  • zelf de verzuimadministratie wilt voeren
  • oog hebt voor de kosten van verzuim
  • vakmensen zoekt die u begrijpen, flexibel zijn en u kunnen ondersteunen bij de uitvoering van uw beleid
  • een ervaren en gecertificeerde bedrijfsarts wilt hebben
  • een bedrijfsarts wilt die u geheel onafhankelijk kan adviseren
  • een externe dienstverlener wilt die pro-actief is en klantgericht werkt
  • geen verplichte afname van diensten wilt
  • niet wilt betalen voor een aansluittarief
  • een dienstverlener zoekt met een uitgebreid netwerk van deskundigen met een hoog niveau van kennis en ervaring