Wat is belangrijk

Onderstaande items zijn belangrijk in de samenwerking en uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid

  • Het hebben van overzicht is belangrijk (‘helicopterview’). Dat krijgt u door verzuimcijfers en signalen vanuit de organisatie te bundelen en regelmatig te bespreken in het preventie overleg (dus niet alleen de focus leggen op individuele casuistiek), door het plan van aanpak uit de RI&E regelmatig te bespreken en bij te stellen en door de cultuur en visie regelmatig te toetsen binnen de gehele organisatie. Dit moet beleid moet zich daarbij niet beperken tot de afdeling personeelszaken, maar organisatiebreed worden besproken en gedragen.
  • Kennis van uw organisatie en uw medewerkers. Sterq moet uw organisatie goed (leren) kennen. Het is verstandig daar in de onderlinge afspraken ruimte voor te maken.
  • Snelheid van handelen. Indien een verzuimende medewerker extra hulp kan gebruiken is het verstandig die direct in te kunnen zetten. De ervaring leert dat dit het verzuim sterk kan bekorten.
  • Collegialiteit van met name de directe collega’s. Dit heeft een positieve invloed op de duur van het verzuim.
  • Optimale communicatie. Wij achten dit een van de belangrijkste voorwaarden voor een sterk arbo- en verzuimbeleid.
  • Aandacht voor (het bevorderen van) de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie